ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
E-Learning

วันท้องถิ่นไทยศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
43
เมื่อวานนี้
203
เดือนนี้
425
เดือนที่แล้ว
2,853
ปีนี้
15,008
ปีที่แล้ว
34,540
ทั้งหมด
88,097
ไอพี ของคุณ
3.235.147.50หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
แบบคำขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 13 ก.ค. 2563สำนักปลัดDownload
หลักเกณฑ์ขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สุงอายุตามประเพณี 13 ก.ค. 2563สำนักปลัดDownload
ใบลาพักผ่อน ลากิจ 9 ก.ค. 2563สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทบริหารท้องถิ่น 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง) 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง) 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง) 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทอำนวยการท้องถิ่น นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง) 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ 3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศ 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ 3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ 3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยว 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ 3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวช 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ 3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ 3401 นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ 3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ 3803 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ 3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำ 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ 3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชา 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
มาตฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป 4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) 4 พ.ย. 2562สำนักปลัดDownload
1 2 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1