ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
E-Learning

วันท้องถิ่นไทยศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
156
เมื่อวานนี้
305
เดือนนี้
3,003
เดือนที่แล้ว
4,303
ปีนี้
29,402
ปีที่แล้ว
34,540
ทั้งหมด
102,491
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือการกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น21 เม.ย. 2564
2การเตรียมองค์กรสำหรับการบริหารจัดการความรู้1 เม.ย. 2563
3วงจรการจัดการความรู้ (KM) ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน1 เม.ย. 2563
4หลักการของการบริหารจัดการความรู้1 เม.ย. 2563
5แผนจัดการความรู้ในองค์กร1 เม.ย. 2563
6คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ3 มิ.ย. 2562
7คู่มือ เอกสาร ประกอบการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น ระบบแท่ง3 มิ.ย. 2562
8คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น3 มิ.ย. 2562
9คู่มือหนังสือราชการ3 มิ.ย. 2562
10งานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธ3 มิ.ย. 2562
11แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขอมีบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ3 มิ.ย. 2562

1