ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

E-Learning

วันท้องถิ่นไทยศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
70
เมื่อวานนี้
62
เดือนนี้
2,561
เดือนที่แล้ว
1,360
ปีนี้
2,561
ปีที่แล้ว
34,540
ทั้งหมด
75,650
ไอพี ของคุณ
3.235.186.94

ลำดับรายการวันที่
1รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 25669 ม.ค. 2566
2รายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม 25656 ม.ค. 2566
3รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 25658 ธ.ค. 2565
4งบแสงดฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 256530 พ.ย. 2565
5รายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคม 25653 พ.ย. 2565
6รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 25657 ต.ค. 2565
7รายงานทางการเงินประจำเดือนกันยายน 25656 ต.ค. 2565
8รายงานทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม 25655 ก.ย. 2565
9รายงานทางการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 25655 ส.ค. 2565
10รายงานทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน 25657 ก.ค. 2565
11รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 25657 ก.ค. 2565
12รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 25657 มิ.ย. 2565
13รายงานทางการเงินประจำเดือนเมษายน 25655 พ.ค. 2565
14รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 256512 เม.ย. 2565
15รายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคม 25655 เม.ย. 2565
16รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 256431 มี.ค. 2565
17รายงานทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25653 มี.ค. 2565
18รายงานทางการเงินประจำเดือนมกราคม 25654 ก.พ. 2565
19รายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม 25646 ม.ค. 2565
20รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 25656 ม.ค. 2565

1 2 3 4   >>  >|