ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
E-Learning

วันท้องถิ่นไทยศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
168
เมื่อวานนี้
305
เดือนนี้
3,003
เดือนที่แล้ว
4,303
ปีนี้
29,402
ปีที่แล้ว
34,540
ทั้งหมด
102,491
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร22 เม.ย. 2565
2นโยบายต่อต้านการรับสินบน22 เม.ย. 2565
3การประชุมหัวหน้าส่วนราชการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร18 เม.ย. 2565
4ประกาศเจตนารมณ์ ที่จะเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ มีจิตสำนึกที่ดี18 เม.ย. 2565
5ข้อบังคับว่าด้วยตรรยาบรรณของข้าราชการ18 เม.ย. 2565
6แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 256312 พ.ค. 2564
7ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ของ อบต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่12 พ.ค. 2564
8ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง12 พ.ค. 2564
9สรุปโครงการอบรมคุณธรรม - จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256312 พ.ค. 2564
10ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง7 ม.ค. 2562

1