ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
E-Learning

วันท้องถิ่นไทยศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
130
เมื่อวานนี้
305
เดือนนี้
3,003
เดือนที่แล้ว
4,303
ปีนี้
29,402
ปีที่แล้ว
34,540
ทั้งหมด
102,491
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114

ลำดับรายการวันที่
1ข้อกำหนดว่าด้วยการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น28 มิ.ย. 2566
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น5 ต.ค. 2565
3ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น5 ต.ค. 2565
4ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25665 ต.ค. 2565
5คำสั่ง อบต.ยางเปียง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม อบต.ยางเปียง5 ต.ค. 2565

1