ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
E-Learning

วันท้องถิ่นไทยศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
165
เมื่อวานนี้
305
เดือนนี้
3,003
เดือนที่แล้ว
4,303
ปีนี้
29,402
ปีที่แล้ว
34,540
ทั้งหมด
102,491
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114
นายสมศักดิ์ เผ่าชนเกรียง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง
เบอร์ติดต่อ 093-1505500


นายธีระ ยอดแสนสุข
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง
เบอร์ติดต่อ 093-2982845


นางชลิตา คำแก้ว
เลขานุการประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง
เบอร์ติดต่อ 081-0303471


นายทวีศักดิ์ วงค์แต๋
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง หมู่ที่ 1
เบอร์ติดต่อ 082-9765629


นายสมยงค์ ขันพา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง หมู่ที่ 2
เบอร์ติดต่อ 081-0304736


นายพร้อมพันธ์ บรรพระชน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง หมู่ที่ 4
เบอร์ติดต่อ 097-1395821


นายพงศ์พิสุทธิ์ พรธรรมวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง หมู่ที่ 5
เบอร์ติดต่อ 097-3057448


นายติสุ จำนงจามิกร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง หมู่ที่ 6
เบอร์ติดต่อ 061-6515031


นายสมเกียรติ เจิดอรุณฤกษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง หมู่ที่ 7
เบอร์ติดต่อ 061-3734016


นายพะจะลอย พงศ์ก้าวหน้า
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง หมู่ที่ 9
เบอร์ติดต่อ 080-7909231


นายศักดิ์สิทธิ์ วนาสมบูรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง หมู่ที่ 10
เบอร์ติดต่อ 080-1278576


นายสุวิทย์ ผลคงคา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง หมู่ที่ 11
เบอร์ติดต่อ 097-2236584


นายชัยพร เสริมมติวงศ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง หมู่ที่ 12
เบอร์ติดต่อ 061-1786603


นายณัฐภูมิ อรุณฉายลักษณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง หมู่ที่ 13
เบอร์ติดต่อ 086-4809203


นายกาเล หน่อพิชญ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง หมู่ที่ 14
เบอร์ติดต่อ 087-1801899


นายชาตรี กติกาธรรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง หมู่ที่ 15
เบอร์ติดต่อ 0902158459


นายสมทัส หล้าหม่น
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง หมู่ที่ 16
เบอร์ติดต่อ 095-9913251