ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน 

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
E-Learning

วันท้องถิ่นไทยศูนย์ดำรงธรมมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
178
เมื่อวานนี้
305
เดือนนี้
3,003
เดือนที่แล้ว
4,303
ปีนี้
29,402
ปีที่แล้ว
34,540
ทั้งหมด
102,491
ไอพี ของคุณ
44.192.115.114

นางแสงเดือน ขุนทอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
089-9976309


นางแสงเดือน ขุนทอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
089-9976309


นางสาวเรณู บุษดาคำ
ครู คศ.3
081-1808278นางสร้อยทอง ขันแก้วกาศ
ครู คศ.2
086-1847671


นางศรีไพร อภิบาลกุญชร
ครู คศ.2
095-6762464


นางวิมลรัตน์ สุยะ
ครู คศ.2
093-1692236


นางสาวจีราวรรณ แสนใจอิ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
089-9976309


ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชราภรณ์ จิตอารี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
091-8537602


นายบัญชา โป๊ะคำ
ผู้ดูแลเด็กบ้านแม่ลาน
โทร 0892628925


นางพิทยา วนาสมบูรณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
063-6827127


นางสายสมร บุษบาผล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
099-6929761


นางสาวชาณิภา ชณาธิปธนนันท์
ผู้ช่วยครูผู้ดูเเลเด็ก
062-2514406


นางสาวจาปา กลิ่นขจรไกล
คนงานทั่วไป
082-0161387


นางสาววาสนา วนาวิเศษศรี
คนงานทั่วไป
097-9292698


นางสาวพัชรี วนาสมบูรณ์
คนงานทั่วไป
093-2255521