ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310 โทรศัพท์ / โทรสาร. 053-467187-8 ต่อ 101

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

วันท้องถิ่นไทยศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
101
เดือนนี้
1,091
เดือนที่แล้ว
904
ปีนี้
12,102
ปีที่แล้ว
19,759
ทั้งหมด
31,861
ไอพี ของคุณ
3.230.144.31

ลำดับรายการวันที่
1รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.256325 ก.พ. 2564
2รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.256326 พ.ย. 2563
3รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี พ.ศ.256314 ต.ค. 2563
4รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.256314 ส.ค. 2563
5รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.25637 ส.ค. 2563
6รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.25633 ส.ค. 2563
7รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.256213 ก.ค. 2563
8รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ยางเปียง สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 256213 ก.ค. 2563
9รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 256213 ก.ค. 2563
10รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ยางเปียง สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. 256213 ก.ค. 2563
11รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ยางเปียง สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ. 256213 ก.ค. 2563
12รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 256213 ก.ค. 2563
13รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่สอง ประจำปี พ.ศ. 256213 ก.ค. 2563
14รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ยางเปียง สมัยวิสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 256213 ก.ค. 2563
15รับรองรายงานการประชุมสภา อบต.ยางเปียง สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. 256213 ก.ค. 2563
16ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2563 และกำหนดวันเร่ิมประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 256415 ม.ค. 2563

1