ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310 โทรศัพท์ / โทรสาร. 053-467187-8 ต่อ 101

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

วันท้องถิ่นไทยศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
101
เดือนนี้
1,091
เดือนที่แล้ว
904
ปีนี้
12,102
ปีที่แล้ว
19,759
ทั้งหมด
31,861
ไอพี ของคุณ
3.230.144.31

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ลาน13 ก.ค. 2564
2ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาไคร้13 ก.ค. 2564
3ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยโค้ง13 ก.ค. 2564
4ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลวง13 ก.ค. 2564
5ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบลาน13 ก.ค. 2564
6ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองซาง13 ก.ค. 2564
7ประกาศการกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กเล็กปฐมวัยแห่งชาติ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลสามขวบ บ้านยางเปียง13 ก.ค. 2564
8ประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง13 ก.ค. 2564
9คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางเปียง 13 ก.ค. 2564
10คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยางครก13 ก.ค. 2564
11คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสบลาน13 ก.ค. 2564
12คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าแม่ลาน13 ก.ค. 2564
13คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาไคร้13 ก.ค. 2564
14คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกองซาง13 ก.ค. 2564
15คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลวง13 ก.ค. 2564
16ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มเติ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256415 มี.ค. 2564
17ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง และกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25641 ต.ค. 2563
18ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง เรื่อง ผลการพิจารณารายชื่อประชาชนที่มาลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจาการได้รับผลกระทบจากมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( โควิด -19) รอบที่ 128 ก.ย. 2563
19ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง เรื่อง นโยบายและความโปร่งใส23 ก.ค. 2563
20แต่งตั้งพนักงานจ้างดูแลรับผิดชอบรถส่วนกลาง1 ก.ค. 2563

12  >> >|