ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310 โทรศัพท์ / โทรสาร. 053-467187-8 ต่อ 101

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
6
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
1,687
ปีนี้
18,318
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
18,318
ไอพี ของคุณ
100.24.113.182

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบ_มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา254812 พ.ย. 2563
2พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗12 พ.ย. 2563
3พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ-พ12 พ.ย. 2563
4การรับ-การเบิก-การตรวจ-ฉบับ-412 พ.ย. 2563
5รบ.ว่าด้วยการรับเงิน-การเบิกจ่าย-ฉบับ-3-255812 พ.ย. 2563
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.255412 พ.ย. 2563
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.254712 พ.ย. 2563

1