ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310 โทรศัพท์ / โทรสาร. 053-467187-8 ต่อ 101

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

วันท้องถิ่นไทยศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
101
เดือนนี้
1,091
เดือนที่แล้ว
904
ปีนี้
12,102
ปีที่แล้ว
19,759
ทั้งหมด
31,861
ไอพี ของคุณ
3.230.144.31

นางอ้อยใจ สุภา
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
081-9501005


นายพัฒนาเกียรติ ใหญ่วงศ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
096-5267941


นายวศิน ศรสุวรรณ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
085-6940885


นายธนวัฒน์ จาพา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
088-4110278


-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปง./ชง.


นางสาวชญานุตม์ เริงไม
เจ้าพนักงานธุรการ ปง.
086-3349423


นายศักดิ์ชัย พรหมเสน
นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)
093-1748995


นางเพชรรัตน์ พรหมเสน
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
095-1340329


นางวรรณพา วงษ์แปง
ผช.นักทรัพยากรบุคคล
095-2390078


ว่าที่ร้อยตรีหญิงณภัค สหายมิตร
ผช.นักวิชาการเกษตร
080-1344802


นายกำพล ก่ำเปี้ย
ผช.นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
093-2514975


นางบุญชิรา เปียงอุทา
ผช.นักจัดการงานทั่วไป
091-8525606


นายพิชิต โกพอ
ผช.นักพัฒนาชุมชน
088-4137248


นางอมลวรรณ ไพรพนากุล
ผช.เจ้าพนักงานสาธารณสุข
080-1314469


นางสาวสายพิน โกพอ
ผช.เจ้าพนักงานการเกษตร
088-2962682


นายณัฐพงษ์ เต๋จ๊ะนันท์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
097-2471991


นายประสิทธิ์ ฟองตายา
พนักงานขับรถยนต์
097-9475462นายประเสริฐ สุทธา
คนสวน
080-1266895นางกชพร แสนใจอิ
แม่ครัว
090-4657921


นายบุญชื่น ปันศรี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
093-1383968


นายสมพงษ์ แสนใจอิ
พนักงานขับรถยนต์
080-1342653


นางกิ่งกาญจน์ สุภา
คนงานทั่วไป
080-6770188


นายบุญญวัฒน์ บรรพตกุญชร
คนงานทั่วไป
085-7188779


นายลือโซ๊ะ ก้านต่อดอก
คนงานทั่วไป
093-1975580


นายบัณฑิต ใจตา
คนงานทั่วไป
097-9965097


นางสาวทัตพิชา ปู่สันจร
คนงานทั่วไป
061-1910648