ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310 โทรศัพท์ / โทรสาร. 053-467187-8 ต่อ 101

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebook

E-Learning

วันท้องถิ่นไทยศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
18
เมื่อวานนี้
101
เดือนนี้
1,091
เดือนที่แล้ว
904
ปีนี้
12,102
ปีที่แล้ว
19,759
ทั้งหมด
31,861
ไอพี ของคุณ
3.230.144.31

นางแสงเดือน ขุนทอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
089-9976309


นางแสงเดือน ขุนทอง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
089-9976309


นางสาวเรณู บุษดาคำ
ครู คศ.2
081-1808278นางสร้อยทอง ขันแก้วกาศ
ครู คศ.1
086-1847671


นางศรีไพร อภิบาลกุญชร
ครู คศ.1
095-6762464


นางวิมลรัตน์ สุยะ
ครู คศ.1
093-1692236


นางพิทยา วนาสมบูรณ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
063-6827127


นางสายสมร บุษบาผล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


นางสาวชาณิภา ชณาธิปธนนันท์
ผู้ช่วยครูผู้ดูเเลเด็ก
062-2514406


นางสาวจีราวรรณ แสนใจอิ
ผู้ช่วยเจ้าหนักงานธุรการ
089-9976309


ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชราภรณ์ จิตอารี
คนงานทั่วไป
091-8537602


นางสาวพัชรี วนาสมบูรณ์
คนงานทั่วไป
093-2255521


นางสาวจาปา กลิ่นขจรไกล
คนงานทั่วไป
082-0161387


นางสาววาสนา วนาวิเศษศรี
คนงานทั่วไป
097-9292698