ยินดีต้อนรับเข้าสู่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310 โทรศัพท์ / โทรสาร. 053-467187-8 ต่อ 101

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
facebookศูนย์ดำรงธรมม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 19/03/2563
วันนี้
73
เมื่อวานนี้
54
เดือนนี้
1,614
เดือนที่แล้ว
1,810
ปีนี้
18,245
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
18,245
ไอพี ของคุณ
100.24.113.182


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 5 08 เมษายน 2563
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256330 กันยายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 256209 เมษายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 304 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 229 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 124 ตุลาคม 2561
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256203 ตุลาคม 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติมครั้งที่ 126 กันยายน 2561
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพิ่มเติม13 กุมภาพันธ์ 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 เพิ่มเติม18 มกราคม 2561
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 256109 ตุลาคม 2560
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 22 กันยายน 2560
รายงานผลตามแผนการจัดหาพัสดุ งวดที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 256013 กรกฎาคม 2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 เพิ่มเติม15 มิถุนายน 2560
รายงานผลตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 256018 เมษายน 2560
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

- - - - - - - - - - ยังไม่มีข้อมูล- - - - - - - - - -

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/256316 พฤศจิกายน 2563
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ครัั้งที่ 211 สิงหาคม 2563
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 01 พฤษภาคม 2563
ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา หมู่ 530 มีนาคม 2563
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 ครั้งที่ 2 21 มกราคม 2563
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อผ้าห่มกันหนาว11 ธันวาคม 2562
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2562 22 ตุลาคม 2562
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ครั้งที่ 2 18 กรกฎาคม 2562
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2562 07 พฤษภาคม 2562
เปิดเผยราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.144-005 สายทางบ้านหลวง หมู่ที่ 1 - บ้านดอย หมู่ที่ 13 กว้าง 4 เมตร ยาว 1,900 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)30 พฤศจิกายน 2561
เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/256126 ตุลาคม 2561
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงบ้านขุนหาด หมู่ที่ 1509 พฤษภาคม 2561
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการติดตั้งเครื่องกระจายเสียงบ้านสบลาน หมู่ 1009 พฤษภาคม 2561
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 256301 ตุลาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 256309 กันยายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดิือน กรกฎาคม 256307 สิงหาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดิือน มิถุนายน 256309 กรกฎาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 256302 มิถุนายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 256308 พฤษภาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 256309 เมษายน 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 256309 มีนาคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 256307 กุมภาพันธ์ 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 256210 มกราคม 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 256203 ธันวาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 256205 พฤศจิกายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 256210 ตุลาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 256209 กันยายน 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 256206 สิงหาคม 2562
12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1